Rients Faber

Rients Faber is al meer dan 25 jaar actief in de verkoop en verhuur van licht & geluid. Wij opereren vanuit een nostalgische boerderij in het kleine dorpje Twijzel. Onze kracht is ondernemerschap, ondernemer ben je 24 uur per dag. Het betekent dat je harder moet lopen dan de rest. Je kunt dit alleen succesvol doen als je kansen ziet en deze ook benut. Het is niet alleen meedenken maar zeker ook meeleven met de business; “ It’s a way of life”.

Persoonlijk advies & kwaliteit staan bij ons dan ook hoog in het vaandel. Wij doen dit door te luisteren en samen met de klant te zoeken naar een oplossing op maat. We combineren de wensen van de klant met onze technologische kennis en hoogwaardige producten. De kernwaarden die de klanten ons toekenen zijn dan ook; persoonlijk; netjes; open; eerlijk; degelijke kwaliteit.

Naast licht & geluid opereren wij nog in een hele andere branch, kerstverlichting. Kijk hiervoor op onze website www.dekerstwinkel.nl.

Zonnig Twijzel

In september 2010 heeft een aantal Twizeler ondernemers al een voorzet gegeven voor een leuke actie om Twijzel in 2011 op een bijzondere manier op de kaart te zetten. Er zijn tijdens de Oogstroute in september zakjes met zonnebloemzaad uitgedeeld, en die kunnen in april (wel binnenshuis!) voorgezaaid worden in potjes. Vervolgens kunnen de plantjes 3e week mei worden uitgeplant.

Het doel is om Twijzel vanaf nu jaarlijks van begin tot eind helemaal vol te planten met zonnebloemen, zodat eind augustus/begin september het dorp één groot van Gogh-schilderij lijkt!
De scholen zijn ook benaderd en voor de kinderen wordt een wedstrijd georganiseerd: wie kweekt de hoogste zonnebloem.
Deze actie kan alleen slagen met de inzet van alle inwoners en ondernemers van het dorp, dus daarom hierbij een oproep: doe mee aan Zonnig Twijzel!

Hoe kun je meedoen?
Zaden zijn vanaf half april verkrijgbaar bij de volgende ondernemers in het dorp:

– Frytsjam
– Shellpomp
– Snackbar achterom/wegrestaurant Twijzel
– Tuinspul
– Pilat interieurs
– Slagerij Nicolai

Voor de zaden vragen we een kleine vergoeding; de opbrengst van de zaden verkoop gaat naar een goed doel. Zie je het zaaien niet zitten, dan is er vanaf eind mei ook plantgoed te koop, ook hiervan gaan de opbrengsten naar een goed doel.

 

Wanneer planten?
Zonnebloemen hebben warmte nodig om te groeien, dus ze kunnen pas vanaf half mei naar buiten. We hebben een grote plantactie gepland op

zaterdagmiddag 21 mei

We willen dan op diverse plekken in het dorp de zonnebloemen planten (bijv. stroken weiland langs de rijksweg) en hier ook wat publiciteit aan geven. Wil je helpen met het organiseren van deze actie?
Meld je hiervoor aan bij Hetty van Frytsjam (0511-543 440 of info@frytsjam.nl) of bij Monique van Tuinspul (0511-542 890/ monique@tuinspul.nl).
Deze actie wordt georganiseerd door Stichting Keunstkrite in samenwerking met de ondernemersvereniging Twijzel.

Herinrichting kom Twijzel

Dinsdag 15 februari is het bestuur van de Ondernemersvereniging Twijzel door een afvaardiging van de provincie Fryslân geïnformeerd aangaande de voorgenomen herinrichting van de provinciale weg door de bebouwde kom van het dorp. Wethouder Jan Lammers van de gemeente Achtkarspelen was hierbij ook aanwezig.

De medewerkers van de provincie hebben aan de hand van plantekeningen en impressie-schetsen een heldere uiteenzetting van de plannen gegeven. Het streven is om in 2013 met de uitvoering te kunnen starten.

Het bestuur van de ondernemersverening heeft aangegeven dat de uitwerking van de herinrichting er grotendeels positief uitziet, maar dat bij de meerderheid van de leden bezwaren zijn tegen de 30 kilometer zone met gelijkwaardige kruisingen aan de Mounewei en Piterpôlle. De vrees bestaat dat in deze situatie de doorstroming van het verkeer verslechtert en dat met name bij de Mounewei een gevaarlijke kruising ontstaat. Daarnaast is er op gewezen dat een aantal bedrijven langs de weg waarschijnlijk bredere opritten nodig heeft dan op dit moment staat ingetekend, in verband met melkwagens en andere grote vrachtvoertuigen.

Voor wat betreft de opritten en eventuele andere details is uitgelegd dat de huidige tekeningen nog niet de definitieve zijn en dat daarin nog gewijzigd kan worden indien dat op specifieke plaatsen wenselijk of noodzakelijk is.

Aangaande de 30 kilometer zone met de gelijkwaardige kruisingen is toegezegd dat de provincie een berekening maakt van de doorstroming in de scenario’s gelijkwaardige kruising, voorrangskruising en kruising met verkeerslichten. De resultaten worden aan het bestuur van ondernemersvereniging voorgelegd.

Het voornemen is om, zodra deze resultaten bekend zijn, de leden van de ondernemersvereniging uit te nodigen voor een vergadering omtrent dit onderwerp.