Zondagopenstelling Gemeente Achtkarspelen

Beste mensen,

Zoals jullie weten is in de zomer van 2016 een enquête uitgezet onder ondernemers in Achtkarspelen met betrekking tot de openstelling van winkels op zondag. Om dit onderzoek uit te voeren is contact opgenomen met de kenniswerkplaat NOF. Het onderzoek is uitgevoerd door NHL. Om de enquête vorm te geven is een werkgroep opgericht met een aantal ondernemers. Deze werkgroep heeft mee gedacht over de vorm en vragen van het onderzoek. Helaas heeft de NHL het onderzoek niet naar tevredenheid uitgewerkt. Studenten van Van Hall Larenstein hebben van de resultaten een rapport gemaakt. Dit rapport is januari opgeleverd. Download rapport onderzoek zondagsopenstelling Achtkarspelen.

Ten tijde van het onderzoek heeft er een wisseling van het college in Achtkarspelen plaats gevonden. Het nieuwe college heeft aangegeven in het coalitieakkoord geen medewerking te willen verlenen aan de mogelijkheid van koopzondagen. Toch geeft het onderzoek een globaal beeld van de mening van ondernemers. Hierbij moet wel bedacht worden dat de enquête uitgezet is onder de ondernemers door de ondernemersverenigingen en er is een brief verzonden naar alle detaillisten in Achtkarspelen. Er zijn dus ook meningen meegenomen van bedrijven die zich niet in het centrum bevinden. Ook zijn de mening van consumenten niet meegenomen in dit onderzoek.

Deze maand zal de gemeenteraad zich buigen over de Winkeltijdenwet. Per 1 juli 2013 is namelijk de Winkeltijdenwet gewijzigd. De wettelijke verboden om winkels op zon- en feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, blijven bestaan. Een gedeelte van het vrijstellingenbesluit is echter per 1 juli 2013 vervallen, de bevoegdheid hiervoor is overgeheveld naar de gemeenten. Het gaat dus om de bestaande situatie formeel te regelen door het aanpassen van de gemeentelijke winkeltijdenverordening zodat de buiten de boot gevallen categorie winkels (bijvoorbeeld een snackbar) geopend mag zijn buiten de voorgeschreven sluitingstijden. Deze wet zal op 16 maart door de gemeenteraad behandeld worden. Op dit moment is nog onduidelijk of er ook vragen zijn van de gemeenteraad en of deze wet ook al in de informatiecarrousel van 9 maart ter sprake zal komen en of er aandacht zal zijn voor de betreffende enquête.

Ik hoop jullie op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. In de bijlage het rapport van de studenten van Van Hall Larenstein. Mochten er vragen zijn dan hoor ik die graag!

Met vriendelijke groeten,

Ilona Boekhorst