Nieuwe start

Op 16 maart 2015 kwamen diverse leden bijeen om te peilen of er voldoende animo was om de Ondernemersvereniging Twijzel nieuw leven in te blazen. Inventarisatie deed blijken dat hier inderdaad genoeg animo voor was en de vereniging is dan ook weer druk bezig om één en ander te organiseren.

Het ledental is momenteel 26, maar wellicht heeft nog niet iedereen die lid wil worden gereageerd op de uitnodiging.

De eerste activiteit bestaat uit een bedrijfsbezoek aan één van onze leden, te weten Pilat & Pilat Produkties & Interieurcafé. Dit bezoek vindt plaats op vrijdag 19 juni 2015 vanaf 17:30 uur. De leden krijgen hiervoor nog een uitnodiging per e-mail.